Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Białymstoku I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 415/19 Sąd zezwolił wnioskodawcy Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat 538.87 zł

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33926527
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Białymstoku I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 415/19 Sąd zezwolił wnioskodawcy Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 538,87 zł (pięćset trzydzieści osiem złotych osiemdziesiąt siedem groszy) jako wierzytelności z tytułu odszkodowania ustalonego na mocy decyzji Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 3 kwietnia 2019 r. (nr GKNII.683.2.128.2015) w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o powierzchni 0,0227 ha, położoną w obrębie Saniki, gm. Tykocin, oznaczoną nr. geodezyjnym 190/2, z zastrzeżeniem, że powyższa kwota ma zostać wypłacona spadkobiercom Fabiana Kossakowskiego, syna Jana i Stefanii, po złożeniu przez nich dokumentów ustalających prawa do spadku. Sąd wzywa do odbioru depozytu.
33926527
drukuj ogłoszenie