Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Białymstoku I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 52/19 Sąd zezwolił wnioskodawcy Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 401 zł

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33926541
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Białymstoku I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 52/19 Sąd zezwolił wnioskodawcy Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 401,00 zł (czterysta jeden złotych) jako wierzytelności z tytułu odszkodowania ustalonego na mocy decyzji Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 3 stycznia 2019 r. (nr GKNII.683.388.2017) w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o powierzchni 0,0040 ha, położoną w obrębie Płonka Kościelna, gm. Łapy, oznaczoną nr. geodezyjnym 58/3, z zastrzeżeniem, że powyższa kwota ma zostać wypłacona spadkobiercom Stanisława Łupińskiego, syna Franciszka i Katarzyny, i po złożeniu przez spadkobierców dokumentów ustalających prawa do spadku. Sąd wzywa do odbioru depozytu.
33926541
drukuj ogłoszenie