Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku toczy się postępowanie sygn. akt I Ns 476/18 z wniosku Prezesa Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie o stwierzenie nabcia spadku op Andrzeju Jerzym Piekarzu

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33926547
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku toczy się postępowanie sygn. akt I Ns 476/18 z wniosku Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Jerzym Piekarzu, synu Władysława i Teresy, zmarłym w dniu 25 października 2017 roku w Świdniku, ostatnio stale zamieszkałym w Świdniku, gmina Świdnik. W związku z powyższym wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33926547
drukuj ogłoszenie