Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Białymstoku II Wydziale Cywilnym zawisła sprawa z wniosku Krzysztofa Sylpaczuka sygn. akt II Ns 1885/18 o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 71 położonej w miejscowości Wilkowo Nowe

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33926549
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Białymstoku II Wydziałem Cywilnym zawisła sprawa z wniosku Krzysztofa Sylpaczuka, sygn. akt II Ns 1885/18, o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 71, o powierzchni 1,3432 ha, położonej w miejscowości Wilkowo Nowe, obręb 29 Wilkowo Nowe, jednostka ewidencyjna 200208_2 Poświętne, powiat białostocki, województwo podlaskie.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia stawili się w sądzie i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33926549
drukuj ogłoszenie