Ogłoszenie

Postępowanie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Szpigun, zmarłym w dn. 15 kwietnia 2018r., ostatnio zamieszkałym w Nowej Soli.

lubuskie, Nowa sól

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33925745
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
67-100 Nowa sól
Ulica
MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 24
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Nowej Soli Wydział I Cywilny ogłasza, iż przed tut. Sądem toczy się sprawa, sygn. akt I Ns 822/18, o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Szpigun, zmarłym w dniu 15 kwietnia 2018 r., ostatnio zamieszkałym w Nowej Soli. W skład spadku po ww. wchodzi nieruchomość zabudowana położona w Nowej Soli przy ul. Pasiecznej 4, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1N/00020210/6.
Wzywa się spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33925745
drukuj ogłoszenie