Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców w sprawie II NS 68/19 z wniosku Małgorzaty Czajkowskiej.

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33926792
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
94-224 Łódź
Ulica
Tobruk 12

SzczegółyOGŁOSZENIE SĄDOWE
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie sygn. II Ns 68/19, z wniosku Małgorzaty Czajkowskiej i Ewy Grzelińskiej, o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Łodzi przy ul. Bobowej 17 (działka gruntu nr 169).
Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły się do Sądu, przed którym toczy się postępowanie, i udowodniły swoje prawo do przedmiotowej nieruchomości, pod rygorem stwierdzenia nabycia własności przez zasiedzenie.
33926792
drukuj ogłoszenie