Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 562/17/S, toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Krakowa, reprezentowanego przez Prokuratorię Generalną Skarbu w przedmiocie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33926872
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 562/17/S, toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Krakowa, reprezentowanego przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa, przy uczestnictwie Artura Gross, Marian Gross, Diane Gross-Marks, Miriam Hecht, Ewy Karczmarz, Jacquesa Kreisler, Leona Kreisler, Marii Francis Kremer, Anne Edvigne Maille, François Maurice Maille, Ewy Miller, Blanki Moritz, Merav Rotschild, Ruth Steinberg, Anne Ubersfeld, Brigitte Ubersfeld, Dominique Ubersfeld, Olivier Ubersfeld, Olivier Ubersfeld, Sylwian Ubersfeld, Thierry Ubersfeld, Danuty Zvielli, Juliette Cecile Nelly Uebersfeld, Laurence Sylvie Uebersfeld, France Ubersfeld i Martine Florence Gilain w przedmiocie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem KR1P/00420854/6, która stanowi zabudowaną działkę oznaczoną nr 75, obręb ewidencyjny 15, przy ul. Mostowej 8 w Krakowie, na rzecz Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Krakowa.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności nieujawnionych do tej pory następców prawnych osób wpisanych do księgi wieczystej, aby zgłosili się, wykazali swoje uprawnienie i przystąpili do postępowania w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. W przeciwnym wypadku mogą oni być pominięci w dalszym postępowaniu.
33926872
drukuj ogłoszenie