Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie I Wydział Cywilny informuje iż w sprawie I NS 342/19 z wniosku Zenobii Ziaja.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33926905
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie pod sygn. akt I Ns 342/19 toczy się sprawa z wniosku Zenobii Ziaja o uregulowanie własności nieruchomości w postaci działki nr 326/2 obr. 224 położonych w miejscowości Rzeszów-Biała.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy zgłosili się do tut. Sądu i wykazali swe prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności, o ile zostanie ono wykazane.
33926905
drukuj ogłoszenie