Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Białymstoku I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 371/19 Sąd zezwolił wnioskodawcy Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 5099 zł

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33926543
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Białymstoku I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 371/19 Sąd zezwolił wnioskodawcy Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 5099,00 zł (pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) jako wierzytelności z tytułu odszkodowania ustalonego na mocy decyzji Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 27 lutego 2019 r. (nr GKNII.683.279.2017)
w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o powierzchni 0,0213 ha, położoną w obrębie Wólka, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczoną nr. geodezyjnym 96/1, z zastrzeżeniem, że powyższa kwota ma zostać wypłacona spadkobiercom Wacława Andruka, syna Tadeusza i Bronisławy, zmarłego dnia 23.07.1998 r., po złożeniu przez spadkobierców dokumentów ustalających prawa do spadku. Sąd wzywa do odbioru depozytu.
33926543
drukuj ogłoszenie