Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim o stwierdzenie nabycia spadku po Grzegorzu Kwiatkowskim

warmińsko-mazurskie, Lidzbark warmiński

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33926837
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warmińskim w sprawie I Ns 176/18 z wniosku Getin Noble Banku Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Grzegorzu Kwiatkowskim, zmarłym dnia 27.06.2011 r. w Lidzbarku Warmińskim, ostatnio stale zamieszkałym w Ornecie. Wzywa się spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po wyżej wymienionym.
33926837
drukuj ogłoszenie