Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa Podgórza w Krakowie Wydział I Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Andrzeja Czerwińskiego o stwierdzenie, że Andrzej Czerwiński nabył przez zasiedzenie własność nieruchomości położonych w Krakowie

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33926919
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa Podgórza w Krakowie Wydział I Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Andrzeja Czerwińskiego przy uczestnictwie Doroty Kuś, Lucyny Cabaj i Jolanty Szczurek o stwierdzenie, że Andrzej Czerwiński nabył przez zasiedzenie własność nieruchomości położonych w Krakowie, a stanowiących działki ewidencyjne o następującej numeracji: nr 298 (objęta KW nr KR1P/00397450/3), nr 300 (objęta KW nr KR1 P/00397450/3), nr 303 (objęta lwh 217 gm. kat. Rajsko), nr 304 (objęta lwh 144 gm. kat. Wróblowice), nr 160/2 (objęta lwh 144 gm. kat. Wróblowice) i nr 161 (objęta lwh 144 gm. kat. Wróblowice). Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosiły się w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie i wykazały swoje prawo własności, w przeciwnym razie mogą zostać pominięte w postanowieniu kończącym postępowanie.
33926919
drukuj ogłoszenie