Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie pod sygn. akt I Ns 726/17/P toczy się postępowanie z wniosku Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Cecylii Marii Oplustil z d. Szewczyk

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33926961
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie pod sygn. akt I Ns 726/17/P toczy się postępowanie z wniosku Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie z udziałem Jolanty Habryn, małoletniej Martyny Habryn, małoletniego Konrada Habryn, Artura Oplustil, małoletniego Krzysztofa Oplustil, małoletniego Bartosza Oplustil, Jana Szewczyk, Janiny Szewczyk, Elżbiety Domagała, Marcina Domagały, Grzegorza Domagały, małoletniej Darii Domagały, małoletniego Tomasza Domagały, Moniki Filla, małoletniego Huberta Filla, Józefa Szewczyk, Gabrieli Gołębiowskiej, małoletniej Elizy Gołębiowskiej, Sebastiana Szewczyk, małoletniej Magdaleny Szewczyk, Agnieszki Kaszuba, Gminy Miejskiej Kraków, Wiktora Szewczyk, Danuty Pasek, Dominika Szewczyk, Mirosławy Szutowskiej, Christiana Aleksandrova, Katarzyny Dej, Agnieszki Florczyk, Wiesławy Misiorskiej, Pauliny Misiorskiej-Zawora, Łukasza Misiorskiego, Michała Pasek, Magdaleny Żak-Witkowskiej, Edyty Szewczyk, Michała Szewczyk, Kamili Szutowskiej-Simon, małoletniego Viktora Simon, Witolda Markiewicz, Edyty Mosoń, Justyny Wojtowicz, Józefy Piekło, Jana Jedynak, Mirosława Jedynak, Beaty Jedynak, Wiesławy Nizioł, małoletniego Filipa Pasek, małoletniego Kacpra Pasek, małoletniej Mai Żak, małoletniego Jakuba Zawora, małoletniego Szymona Zawora, Michała Gęślak
o stwierdzenie nabycia spadku po Cecylii Marii Oplustil z d. Szewczyk, c. Jana i Janiny z d. Jurgała, ur. 02.11.1958 r. w Krakowie, a zmarłej w dniu 10.02.2017 r. w Krakowie.
Sąd wzywa spadkobierców po Cecylii Marii Oplustil, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33926961
drukuj ogłoszenie