Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie VI Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie o sygnaturze VI Ns 694/18/S z wniosku Asekuracji Sp. z o.o. w Sopocie reprezentowanej przez radcę prawnego Tomasza Sadowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Wiesławie Bednarczyk

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33926956
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie, I Wydział Cywilny informuje, że pod sygnaturą I Ns 497/18/N toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miejskiej Kraków przy uczestnictwie Anny Janik i Artura Podwysockiego o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Marii Podwysockiej z domu Sojka, córce Franciszka i Anny z domu Rzepka, urodzonej 5 kwietnia 1934 roku w Krauszowie, zmarłej 16 listopada 2002 roku w Chicago w Stanach Zjednoczonych, ostatnio stale zamieszkałej w Krakowie na osiedlu Na Wzgórzach 29/53.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców ustawowych i testamentowych do zgłoszenia się w tutejszym Sądzie i udowodnienia swoich praw do spadku w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33926956
drukuj ogłoszenie