Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Suwałkach I Wydział Cywilny toczy się postęowanie w sprawie sygn. akt I ns 122/19 w sprawie o zmianę stwierdzenia nabycia sapdku po Mieczysławie Jankowiskim

podlaskie, Suwałki

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33928067
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
01-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W SUWAŁKACH

SzczegółySąd Rejonowy w Suwałkach
I Wydział Cywilny
ul. Waryńskiego 45
16-400 Suwałki
Dnia 28.06.2019 roku
Sygnatura akt I Ns 122/19
OGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Suwałkach I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 122/19, z urzędu, w sprawie o zmianę stwierdzenia nabycia spadku po Mieczysławie Jankowskim, nazwisko rodowe Jankowski, synu Bronisława i Stefanii, ur. 4 lipca 1950 roku w Suwałkach, ostatnio zamieszkałym w Suwałkach, brak danych co do zawodu, zmarłym dnia 31 grudnia 2002 roku w Suwałkach, brak danych co do majątku pozostałego po spadkodawcy.
Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33928067
drukuj ogłoszenie