Ogłoszenie

Przed Sądem rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cwyilny w sprawie sygn. akt I Ns 428/19 z wniosku Wacław Strzeleckiego toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiezdenie własności nieruchomości

łódzkie, Piotrków tryb.

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33928650
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Tryb. I Wydział Cywilny, w sprawie sygn. akt I.Ns 428/19 z wniosku Wacława Strzeleckiego toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Imielni, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki: 45 o powierzchni 0,28 ha, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Tryb. I Wydział Cywilny, ul. Słowackiego 5, i zgłosili swoje prawa do wyżej wymienionej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięte.
33928650
drukuj ogłoszenie