Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu toczy się postępowanie z wniosku Wiesława Dwojakowskiego o stiwerdzenia nabycia w drodze zasiedzenia przez wnioskodawcę własności niezabudowanej nieruchomości rolnej

mazowieckie, Sierpc

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33928654
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W SIERPCU

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Sierpcu toczy się postępowanie z wniosku Wiesława Dwojakowskiego (sygn. akt I Ns 10/19) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez wnioskodawcę własności niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w Rokiciu, gmina Mochowo, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o nr. 6, 8, 258 o powierzchni łącznej 3,6600 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu nie prowadzi księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą pominięci w tym postępowaniu.
33928654
drukuj ogłoszenie