Ogłoszenie

Obwieszczenie nr 11/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

mazowieckie, Ożarów mazowiecki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33928757
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Poznańska 129/133
Osoba kontaktowa
POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

SzczegółyOBWIESZCZENIE nr11/2019
STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej
zgodnie z art. 10 § 1 i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t. j.) oraz na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 25 lipca 2008 roku o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 t. j.)
zawiadamiam
że dnia 31 maja 2019 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Stare Babice o wydanie decyzji, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410789W- ul. Reymonta na odc. Od drogi wojewódzkiej nr 580- ul Warszawskiej do dz. nr ew. 54/2 wraz z przebudowy drogi wojewódzkiej nr 580 - ul. Warszawskiej na odc. Od km 8+639 do km 8+760 w Latchorzewie, Gmina Stare Babice :
nr ew. 99, 54/5, 54/6, 30/7, 30/8, 30/11, 30/12, 612/6 w obrąbie 0016 Latchorzew, w jednostce ewidencyjnej 143207_2, Stare Babice
oraz działkach, które podlegają zajęciu na czas przebudowy:
nr ew. 54/2 w obrębie 0016 Latchorzew, w jednostce ewidencyjnej 143207_2, Stare Babice.
i informuję
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, II piętro, pok. 219 - w poniedziałek i środa w godzinach 14.00 - 16.00, wtorek i piątek w godzinach 8.00 - 10.00, w czwartek inspektorzy nie przyjmują interesantów.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne (tel. 22/733-72-22).
Stronami postępowania w sprawie są. wnioskodawcy, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t. j. ) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski prosimy kierować na adres Starostwa.
z p. STAROSTY
mgr inz. arch. Anna Kowalska
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
33928757
drukuj ogłoszenie