Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Krośnie Wydział I Cywilny pod sygn.akt I NS 953/18 z wniosku Janiny Ziobro toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia prawa nieruchomości.

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33928941
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Sienkiewicza 12

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Krośnie Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 953/18, z wniosku Janiny Ziobro toczy się postępowanie o stwierdzenie, na podstawie ustawy z dnia 26.10.1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U. nr 27, poz. 250 ze zm.) nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Czarnorzekach gmina Korczyna, stanowiącej działki nr 169 o pow. 0,1500 ha, nr 265/1 o pow. 0,0289 ha, nr 265/2 o pow. 0,2340 ha, dla której urządzona została KW nr KS1K/00000557/2. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Jadwigi Szwed, Stefanii Blecharz, Jana Blecharz, Franciszka Blecharz, aby w ciągu 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili w Sądzie swe prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie prawa własności na rzecz Zofii Blecharz i Józefa Blecharz, o ile zostanie to udowodnione.
33928941
drukuj ogłoszenie