Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie I Wydział Cywilny informuje iż w sprawie I NS 469/19 z wniosku Anny Rusinek-Miąsik o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33928960
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie pod sygn. akt I Ns 469/19 toczy się sprawa z wniosku Anny Rusinek-Miąsik o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości niezabudowanej położonej w Boguchwale o numerze ewidencyjnym 258 o powierzchni 0,33 ha.
Wzywa się do wzięcia w nim udziału właścicieli, ich następców prawnych oraz inne osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od dary publikacji ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawa do powyższej nieruchomości pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, gdy zostanie ono udowodnione.
33928960
drukuj ogłoszenie