Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Szubinie o zasiedzenie własności nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Paderewskiego 6 w Szubinie

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33929056
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Szubinie w sprawie zarejestrowanej pod sygn. akt I Ns 104/18 toczy się postępowanie z wniosku Jerzego Kołomyjca z udziałem Wiesława Karpińskiego, Gabrieli Kołomyjec, Krzysztofa Karpińskiego o zasiedzenie własności nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Paderewskiego 6 w Szubinie, gmina Szubin, działka nr 1378, karta mapy 6, nr rej. gruntu 685, o powierzchni 0.0376 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szubinie prowadzi księgę wieczystą Kw Nr Szubin Tom IV karta 156.
Sąd wzywa zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do nieruchomości.
Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33929056
drukuj ogłoszenie