Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie XI NS 986/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy na złożenie do depozytu kwoty 7.038zł tytułem odszkodowania.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33929109
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XI Ns 986/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy: Województwu Podkarpackiemu - Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7038,00 zł (siedem tysięcy trzydzieści osiem złotych 00/100) z tytułu odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Województwa Podkarpackiego nieruchomość położoną w obrębie 0002 Gorliczyna, gm. Przeworsk oznaczoną jako działki ewidencyjne: nr 548/6 o pow. 0,0130 ha (powstała z podziału działki nr 548/3), nr 579/1 o pow. 0,0085 ha (powstała z podziału działki nr 579), nr 584/1 o pow. 0,0082 ha (powstała z podziału działki nr 584), nr 604/1 o pow. 0,0136 ha (powstała z podziału działki nr 604), nr 751/4 o pow, 0,0046 ha (powstała z podziału działki nr 751/1) ustalonego zgodnie z decyzjami Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.10.2018 r" znak: N-lll.7570.1.195.2018, znak: N- 111.7570.1.502.2018, znak: N-lll.7570.1.503.2018, znak: N-lll.7570.1.501.2018, znak: N- 111.7570.1.500.2018, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku, osobie albo osobom, które wykażą, iż na dzień 08.03.2018r. przysługiwało im prawo własności do działek o numerach ewidencyjnych: 548/3,579,584,604,751/2 położonych w obrębie 0002 Gorliczyna, gm. Przeworsk. Wzywa się zainteresowanych, aby przedłożyli prawomocny dokument potwierdzający prawo do w/w nieruchomości na dzień 08.03.2018r. i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33929109
drukuj ogłoszenie