Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w sorawie XVIII Ns 112/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Ogrodniku

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33928970
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
LECH BRODNIEWICZ ADWOKAT KANCELARIA INDYWIDUALNA

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w sprawie XVIII Ns 112/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po:
Andrzeju Ogrodniku, zmarłym 19 stycznia 1980 r. w Łodzi, synu Hieronima i Stefanii,
wzywa się spadkobierców, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33928970
drukuj ogłoszenie