Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie toczy się postępowanie o nabycie spadku po Helenie Pawlak, zm. 02.11.2016 r. w Krakowie.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33929034
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7 paw. D
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydziale Cywilnym pod sygn. akt I Ns 247/19/K toczy się sprawa z wniosku Gminy Miejskiej Kraków o stwierdzenie nabycia spadku po Helenie Pawlak.
Spadkodawca Helena Pawlak, córka Szymona i Julii z domu Popielarz, urodzona dnia 2 marca 1946 roku w Krakowie, a ostatnio zamieszkała w Krakowie przy ul. Siemaszki 37/104, zmarła w dniu 2 listopada 2016 roku w Krakowie.
W związku z powyższym wzywa się zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33929034
drukuj ogłoszenie