Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowyn dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie toczy się postępowanie wnioskodawczyni Danieli Mróz i jej zmarłego męża Stanisława Mroza o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33929069
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7 paw. D
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 1479/17/K toczy się postępowanie z wniosku Danieli Mróz przy uczestnictwie Urszuli Rogozik, Zbigniewa Mroza, Marcina Mroza i Janiny Opałko o zasiedzenie nieruchomości.
Wnioskodawczym Daniela Mróz wniosła o stwierdzenie zasiedzenia na rzecz jej i jej zmarłego męża Stanisława Mroza udziałów w wysokości po 3/8, wpisanych na rzecz Wita Mroza i Janiny Opałko w prawie własności nieruchomości składającej się z działki nr 531, obręb ewidencyjny 43, o powierzchni 0,0377 ha, dla której Sąd Rejonowy dla KrakowaPodgórza w Krakowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00310359/2.
W związku z powyższym wzywa się zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości zgodnie z żądaniem wniosku, jeśli zostaną wykazane przesłanki jej zasiedzenia.
33929069
drukuj ogłoszenie