Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, Wydziale I Cywilnym zawisła sprawa
o stwierdzenie nabycia spadku
po Biance Marzenie Herman

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
156752
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
03-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, Wydziale I Cywilnym, w sprawie sygn. akt I.Ns.608/18
zawisła sprawa z wniosku Gminy Miasta Jaworzna - Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie o stwierdzenie nabycia spadku po Biance Marzenie Herman z domu Słaboń, c. Bartłomieja i Ireny, zmarłej w dniu 28 sierpnia 2016 r. w Monterenzio, ostatnio stale zamieszkałej w Jaworznie - Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu 3 miesięcy
od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Jaworznie i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

drukuj ogłoszenie