Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Myślenicach ogłasza, że sprawa o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie na rzecz każdoczesnego właściciela działki 1768/2 położonej w miejscowości Głogoczów prowadzi księgę wieczystą służebności gruntowej.

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33929086
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Marszałka J. Piłsudskiego 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 56/17

Ogłoszenie
Sąd Rejonowy w Myślenicach, I Wydział Cywilny, ogłasza, że w sprawie z wniosku: Macieja Dziedzic, Magdaleny Ptak-Szalaty, Wiktora Sroki, Krystyny Sroki, Anieli Sroki, Beaty Bańki i Zbigniewa Bańki, Marka Holewy, przy uczestnictwie: Emilii Sroki, Krzysztofa Sroki, o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1768/2, położonej w miejscowości Głogoczów, Gmina Myślenice, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KR1Y/00052203/3, służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu, przechodu i przeprowadzenia mediów przez działki o nr. ewidencyjnych: 1767, 1769 i 1770, pasem gruntu o szerokości 4 metrów aż do granicy z drogą publiczną, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 1771, tj. stosownie do wykonanego przez poprzedników prawnych wnioskodawcy urządzenia drogowego, polegającego na utwardzeniu kolein drogi dojazdowej do działki nr 1768/2 kruszywem i kamieniami.
Stan własnościowy ww. działek przedstawiał się następująco:
- dz. nr 1767 - Władysław Sroka s. Jana, Genowefa Sroka - zmarli,
- dz. nr 1769 - Władysław Sroka s. Jana, Genowefa Sroka - zmarli,
- dz. nr 1770 - Krystyna Holewa c. Ludwika i Karoliny - zmarła.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności następców prawnych ww. osób, aby w terminie 3 miesięcy od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili własność lub następstwo prawne, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie bez ich udziału, o ile zostanie ono udowodnione.
33929086
drukuj ogłoszenie