Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu toczy się postępowanie z wniosku Władysława Piszczek o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości poł. w Ochotnicy Górnej.

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33929107
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 285/19 toczy się postępowanie z wniosku Władysława Piszczek o stwierdzenie zasiedzenia z dniem 22 lipca 1997 roku prawa własności nieruchomości, składającej się z działki nr 16242/13 o pow. 0,0125 ha, poł. w Ochotnicy Górnej, powstałej z podziału działki ewid. nr 16242/11 o pow. 0,0313, poł. w Ochotnicy Górnej, obj. KW nr NS1T/00030626/7; działki 16242/14 o pow. 0,0045 ha, poł. w Ochotnicy Górnej, powstałej z podziału działki ewid. nr 16242/11 o pow. 0,0313, poł. w Ochotnicy Górnej, obj. KW nr NS1T/00030626/7, działki nr 16242/15 o pow. 0,0052 ha, poł. w Ochotnicy Górnej, powstałej z podziału działki ewid. nr 16242/11 o pow. 0,0313, poł. w Ochotnicy Górnej, obj. KW nr NS1T/00030626/7, działki nr 16076/1 o pow. 0,0067 ha, poł. w Ochotnicy Górnej, powstałej z podziału działki ewid. nr 16076 o pow. 0,0939 ha, poł. w Ochotnicy Górnej, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadził dawną księgę LWH nr 907 - gm. kat. Ochotnica, działki nr 16076/2 o pow. 0,0112 ha, poł. w Ochotnicy Górnej, powstałej z podziału działki ewid. nr 16076 o pow. 0,0939 ha, poł. w Ochotnicy Górnej, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadził dawną księgę LWH nr 907 - gm. kat. Ochotnica.
W związku z powyższym Sąd wzywa wszystkie osoby roszczące pretensje do dz. ewid. obj. wnioskiem, a zwłaszcza Marianna Jurkowska, Wojciech Jurkowski, Rozalia Jagieła, Józef Piszczek, Rozalia z Jurkowskich Piszczkowa, Rozalia Forenda, Zdzisław Kędzierski, Maria Kędzierska, Antonina Leszczyńska, Helena Kędzierska, Alicja Zaleska, Wacław Kędzierski, Anna Kołakowska, Jan Żółtek bądź następców prawnych po wyżej wymienionych przez ogłoszenie, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
33929107
drukuj ogłoszenie