Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu toczy się postępowanie z wniosku Stanisława Wesołowskiego o zasiedzenie nieruchomości poł. w Pieniążkowicach.

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33929115
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 413/19 toczy się postępowanie z wniosku Stanisława Wesołowskiego o stwierdzenie zasiedzenia z dniem 1 stycznia 2008 roku prawa własności nieruchomości, składającej się z dz. ewid. 4203/199, poł. w Pieniążkowicach obj. KW NS1T/00129399/7, powstała z p.gr. 4203/346 o pow. 0,0351 ha, dz. ewid. 592/16, 595/8, 702/2, 702/7, 702/12, 702/19, 702/24, 705, 714, 729, 738, 740, 744/2, 3678, 3682, 3709/23714, 3719, 3724, 3732, 3736, 3745, 3751/4, 3755, 3768, 3785, 3815/1, 3820/1, 3836, 3843/5, 3861, 3870/1, 4179/16, 4179/159, 4180/2, 4196/26, 4203/50, 3529/2, 3747, 3837 o łącznej pow. 2,9292 ha obj. AWZ nr 2286/78, udziału w wysokości 3/72 w dz. ewid. 3847 obj. KW NS1T/00058235/1 o pow. 1,7145 ha w miejsce dotychczasowego właściciela Stanisława Greli s. Hilarego i Marii, udziału w wysokości 4/36 w dz. ewid. 3726, 3728, 3749 obj. KW NS1T/00092259/5 o łącznej pow. 0,3533 ha w miejsce dotychczasowego właściciela Stanisława Greli s. Hilarego i Marii, udziału w wysokości 3/18 w dz. ewid. 810, 717, 718, 719, 721, 743 obj. KW NS1T/00058936/5 o łącznej pow. 2,1549 ha w miejsce dotychczasowego właściciela Stanisława Greli s. Hilarego i Marii, udziału w wysokości 2/64 w dz. ewid. 3464/1 obj. KW NS1T/00031842/4 o pow. 0,0676 ha w miejsce dotychczasowego właściciela Stanisława Greli s. Hilarego i Marii.
W związku z powyższym Sąd wzywa wszystkie osoby roszczące pretensje do dz. ewid. obj. wnioskiem, a zwłaszcza Jana Iwana, Anielę Iwan, Jana Majchrowicza, Marię Bielak, Zofię Mikoś, Jana Maśnicę, Anielę Iwan, Agnieszkę Lenart, Józefa Majchrowicza, Janinę Sproch, Annę Gal, Józefa Chracę, Marię Chraca, Annę Kocańdę, Władysława Liszkę, Marię Sądelską, Teodora Hracę, Stanisława Hracę, Józefa Hracę, Jana Hracę, Jacentego Zachemskiego, Jana Majchrowicza, Jana Kantego Stocha, Jana Skupień, Kazimierza Skupień, Jana Bielaka, Jana Kantego Stocha, Jędrzeja Kalec, Teodora Chracę, Antoninę Bobek, Agnieszkę Majchrowicz, Jana Kantego Łabudę, Jana Skupień, Kazimierza Skupień, Antoninę Bobek, Jana Kantego Łabudę, Jana Liszkę, Genowefę Łabudową, Antoninę Bobkową, Marię Chraca, Annę Chraca, Agnieszkę Chraca, Marię Bielakównę, Józefa Sproch bądź następców prawnych po wyżej wymienionych przez ogłoszenie, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
33929115
drukuj ogłoszenie