Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie zawiadamia o toczącym się postępowniu z wniosku Tadeusza Stępkowskiego o nabycie przez zasiedzenie prawa własności działki.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33929137
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie zawiadamia, że w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. I Ns 321/18/P z wniosku Tadeusza Stępkowskiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności działki nr 43/2 o pow. 0,004 ha powstałej z podziału pgr I.kat 165/4 objętej lwh 637 gm. kat. Tyniec, w którym własność wpisana jest na rzecz Piotra Spólnika i Józefa Marczyka po 1/2 części.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do udziału w sprawie i wykazali własność, w przeciwnym bowiem wypadku Sąd stwierdzi nabycie własności, jeśli zostanie ono udowodnione.
33929137
drukuj ogłoszenie