Ogłoszenie

Postanowiem Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Sąd zezwolił na złożenie depozytu sądowego kwoty 926,10 zł należnej Januszowi Wierzbickiemu.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33929142
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział I Cywilny z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie z wniosku Przedsiębiorstwa Transportu Samochodowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie (sygn. akt I Ns 72/19/P) Sąd zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 926,10 zł (dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 10/100) należnej Januszowi Wierzbickiemu tytułem zapłaty wierzycielowi ceny wykupu za akcje wykupione przymusowo od akcjonariuszy mniejszościowych w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych, zaś kwota ta może zostać wydana wierzycielowi bądź jego następcy prawnemu, o ile zgłoszą i wykażą swe uprawnienia. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru przedmiotu świadczenia z depozytu.
33929142
drukuj ogłoszenie