Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Sieciechowice, gm. Iwanowice.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33929150
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VI Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie o sygnaturze VI Ns 46/18/S z wniosku
Kazimierza Padło, przy uczestnictwie Zofii Padło oraz Czesława Żurka o
stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Sieciechowice, gmina Iwanowice, znajdującej się w posiadaniu Kazimierza Padło, w skład której wchodzi działka numer 790 o pow. 0,2720 ha oraz działka numer 850 o pow. 1,1680 ha. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i wykazali przysługujące im prawo własności tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie ono udowodnione.
33929150
drukuj ogłoszenie