Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowy w Radomsku w sprawie o sygn. akt I Ns 811/18 toczy się postępowanie z wniosku Marka Stolarczyk o uwłaszczenie nieruchomości

łódzkie, Radomsko

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33929175
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Radomsku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 811/18 toczy się postępowanie z wniosku Marka Stolarczyk z udziałem Roberta Stolarczyk, Elżbiety Stolarczyk i Karoliny Małeckiej o uwłaszczenie nieruchomości położonych w jednostce ewidencyjnej Dobryszyce, obręb Wiewiórów, oznaczonych w rejestrze gruntów numerami działek: 118, 376, 533, 534, o łącznej powierzchni 5,72 ha.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia zgłosili swoje prawa i wykazali je, w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi uwłaszczenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33929175
drukuj ogłoszenie