Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny zawiadamia, że przed tut. Sądem pod sygn. akt I Ns 562/18 toczy się postępowanie z wniosku Profi Credit Polska o stwierdzenie nabycia spadku po Mariuszu Krzysztofie Pszennym

łódzkie, Kutno

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33929194
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W KUTNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny zawiadamia, że przed tut. Sądem, pod sygnaturą I Ns 562/18 toczy się postępowanie z wniosku Profi Credit Polska S.A. w Bielsku-Białej z udziałem Elżbiety Pszennej o stwierdzenie nabycia spadku po Mariuszu Krzysztofie Pszennym, synu Mariusza i Heleny z domu Kicińskiej, zmarłym w dniu 17 lipca 2016 roku w Żurawieńcu, gmina Kutno - wzywając wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia zgłosili się do postępowania i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33929194
drukuj ogłoszenie