Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Wołominie toczy się postępowanie o stw. nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości gruntowej

mazowieckie, Krzywica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33929287
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-200 Wołomin
Ulica
Prądzyńskiego 3 A
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
"W Sądzie Rejonowym w Wołominie, Wydział I Cywilny, pod sygn. akt I Ns 1357/16 z wniosku Katarzyny Smoderek z udziałem Jarosława Smoderek toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości gruntowej położonej w Krzywicy, stanowiącej działki ewidencyjne o numerach 272/1, 272/1, 272/3 z obrębu nr 0007, Krzywica o pow. 0,1074 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. Sąd wzywa nieznanych z imienia i nazwiska poprzednich właścicieli i posiadaczy nieruchomości lub ich spadkobierców, a także inne osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie bez ich udziału, jeżeli zostanie ono udowodnione.".
33929287
drukuj ogłoszenie