Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu toczy się postępowanie z wniosku Piotra Ciesielki w przedmiocie stwierdzenia o nabycie na zasadzie wspólności małżeńskiej w drodze ustawy o uregulowanie wspólności gospodarstw rolnych nieruchomości położonej w Szczawnicy.

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33929407
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 431/19 toczy się postępowanie z wniosku Piotra Ciesielki w przedmiocie stwierdzenia, że Zofia Słowik c. Anny i Władysława oraz Stanisław Słowik s. Anny i Ludwika, z dniem 4 listopada 1971 r., nabyli na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej w drodze ustawy o uregulowanie własności gospodarstw rolnych nieruchomość położoną w Szczawnicy, stanowiącą działkę ewid. nr 4989 o pow. 0,0428 ha, powstałą z części p.gr. I. kat. 5425/15, nr LWH 887.
W związku z powyższym Sąd wzywa wszystkie osoby roszczące pretensje do dz. ewid. objętej wnioskiem, a zwłaszcza Michała Słowik, Jana Słowik, Joannę Słowik, Annę Słowik i Marię Słowik bądź ich następców prawnych przez ogłoszenie, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi o nabyciu nieruchomości na rzecz wnioskodawcy, o ile zostanie ono udowodnione.
33929407
drukuj ogłoszenie