Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Podgórza toczy się postępowanie o stwierdzenie, że własność nieruchomości nabyła przez zasiedzenie wnioskodawczym Halina Miziura.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33929420
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ XII CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed SR dla Krakowa-Podgórza Wydział XII Cywilny w sprawie do sygn. akt XII Ns 418/18/P toczy się postępowanie z wniosku Haliny Miziury PESEL 57111610705 o stwierdzenie, że własność nieruchomości, stanowiącej działkę nr 35/1 obr. 7 o powierzchni
4 a 95 m kw. zabudowanej budynkiem mieszkalnym, przy ul. Sodowej nr 4 w Krakowie, objętej KW nr KR1P/00077958/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nabyła przez zasiedzenie wnioskodawczym Halina Miziura z dniem 31.12.2005 r. Sąd wzywa wszystkich następców prawnych po Barbarze Kołodnickiej z domu Starowicz c. Kazimierza i Genowefy (z domu Motyl) zmarłej w dniu 28.02.2005 r. w Proszowicach oraz Sebastianie Kołodnickim s. Andrzeja i Barbary (z domu Starowicz) zmarłym w dniu 17.02.2017 r. w Krakowie - następcach prawnych po Kazimierzu Starowicz s. Juliana i Wiktorii zmarłym w dniu 04.06.1977 r. w Krakowie, wpisanym jako właściciel w księdze wieczystej prowadzonej dla ww. działki, aby w ciągu 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33929420
drukuj ogłoszenie