Ogłoszenie

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza przeprowadzenia konsultacji społęcznych w sprawie projektu aktualizaowanej Wojewózkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33929451
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ

SzczegółyOGŁOSZENIE
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych
w sprawie projektu aktualizowanej "Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020"
I. Cel konsultacji: zebranie opinii i uwag na temat projektu aktualizowanej "Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020" w części IX.4 dotyczącej "Planu finansowego".
II. Przedmiot konsultacji: projekt aktualizowanej "Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020" w części IX.4 dotyczącej "Planu finansowego".
III. Termin konsultacji: od dnia 5 lipca 2019 roku do dnia 9 sierpnia 2019 roku.
IV. Forma konsultacji: konsultacje prowadzone będą w formie pisemnej poprzez składanie wypełnionego formularza konsultacyjnego:
1 drogą elektroniczną na adres: info@rcpslodz.pl,
2 drogą korespondencyjną na adres: Regionalne Centrum Polityki Społecznej
w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź,
3 osobiście w sekretariacie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (I Piętro, pokój 17, ul. ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź).
V. Zasięg terytorialny prowadzonych konsultacji: uwagi do projektu aktualizowanej "Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020" mogą składać przedstawiciele społeczności regionu łódzkiego, w szczególności jednostki samorządu terytorialnego, partnerzy społeczni i gospodarczy.
VI. Z przebiegu konsultacji sporządza się sprawozdanie zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia. Powyższe sprawozdanie zamieszczane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.
VII. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami przyjętymi przez Zarząd Województwa Łódzkiego.
VIII. Nie będą uwzględniane opinie i uwagi:
1. przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji,
2. przesłane na formularzu konsultacyjnym z datą wpływu sprzed lub po terminie wskazanym w niniejszym o głoszeniu,
3. niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem przez osobę reprezentującą podmiot.
IX. Projekt aktualizowanej w części IX.4 dotyczącej "Planu finansowego" "Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020" wraz z formularzem konsultacyjnym znajduje się:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
2. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego - www.ngo.lodzkie.pl,
3. w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi,
4. na stronach internetowych Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - www.rcpslodz.pl, www.es.rcpslodz.pl.
X. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Zarządowi Województwa Łódzkiemu
w formie uzasadnienia do projektu uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego
w sprawie uchwalenia zaktualizowanej "Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020".
XI. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów samorządu województwa.
33929451
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: