Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Raciborzu toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Pietrowicach Wielkich

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
156758
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
09-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Raciborzu Wydział I Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 293/18 toczy się postępowanie z wniosku Henryka Jeremiasza i Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Pietrowicach Wielkich o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Pietrowicach Wielkich, stanowiącej działkę nr 695 k.m. 13 o powierzchni 3,0505 ha, zapisanej KW wykaz 111, oraz działkę nr 77 k.m. 13 o powierzchni 0,8987 ha zapisaną w księdze wieczystej KW nr GL1R/00000393/8, stanowiącej własność zmarłej Marii Marcinek.

Sąd wzywa, aby następcy prawni Marii Marcinek w ciągu trzech miesięcy od publikacji ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawa do wyżej opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie zostanie stwierdzone zasiedzenie.

drukuj ogłoszenie