Ogłoszenie

Sędzia-komisarz zawiadamia iż w toku postępowania upadłościowego KNOW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie odbędzie się przetarg ogertowy pisemny nieograniczony, w tyrybie którego dokonana zostanie sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33929552
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
KNOW SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI

SzczegółySędzia-komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego KNOW Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt IX GUp 100/18) odbędzie się przetarg ofertowy pisemny nieograniczony, w trybie którego dokonana zostanie sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Lublinie przy ul.Diamentowej 2a, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/0020242/2, za cenę nie niższą niż 1.977.504 zł (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset cztery złote) netto stanowiącą wartość rynkową określoną w operacie szacunkowym z dnia 5 października 2018 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Jacka Winnickiego, z zaznaczenie, iż Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić do dnia 7 sierpnia 2019 r. na rachunek bankowy 59 1750 0012 0000 0000 4002 3957 (liczy się data uznania środków na rachunku masy upadłości), oferty należy składać w terminie do dnia 6 sierpnia 2019 r. godz. 15 (liczy się data wpływu oferty do Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - biuro podawcze sądu lub sekretariat IX Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych), a posiedzenie w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego - komisarza odbędzie się w dniu 9 sierpnia godz. 10.00 sala XXIV.
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 507105955
lub mailowo wieniakowski@wieniakowski.pl
33929552
drukuj ogłoszenie