Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Przemyślu toczy się postępowanie z wniosku Haliny Baczy i Zdzisława Baczy o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obr. nr 0007 Nienadowa w gm. Dubiecko.

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33929626
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
Mickiewicza 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Przemyślu - Wydziałem I Cywilnym toczy się sprawa z wniosku Haliny Baczy i Zdzisława Baczy o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości gruntowej obejmującej działki nr 2006/1 o pow. 0,89 ha i 2025/1 o pow. 0,54 ha położone w obr. nr 0007 Nienadowa w Gminie Dubiecko, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta.
Wzywa się wszystkie osoby, którym przysługuje tytuł prawny do powyższej nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia zgłosiły się do tut. Sądu i wykazały swe prawa pod rygorem ich pominięcia.
33929626
drukuj ogłoszenie