Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Krośnie, Wydział I Cywilny, pod sygn. akt I Ns 881/18 z wniosku Zofii Moskal i Stanisława Moskal toczy się postępowanie o ustanowienie drogi koniecznej szlakiem biegnącym przez działki położone w Nadolu

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33929638
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Sienkiewicza
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Krośnie, Wydział I Cywilny, pod sygn. akt I Ns 881/18 z wniosku Zofii Moskal i Stanisława Moskal toczy się postępowanie o ustanowienie drogi koniecznej szlakiem biegnącym przez działki położone w Nadolu o numerach: 173, objętej Kw nr KS1K/00035821/8, gdzie prawo własności wpisano na rzecz Tadeusza Belczyk; 172 - powstałej z pgr 1348/1 i pgr 1349/2, objętych Zd 5747, gdzie prawo własności wpisano na rzecz Karoliny Belczyk, c. Franciszka i Zofii, w 2/35 częściach.
Wzywa się wszystkich spadkobierców Karoliny Belczyk i Andrzeja Lis (władającego działką nr 172) oraz wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa do nieruchomości położonej w Nadolu, składającej się z działki nr 172, pod rygorem pominięcia ich w postępowaniu.
33929638
drukuj ogłoszenie