Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Krośnie toczy się postępowanie z wniosku Czesława Mercik o zasiedzenie nieruchomości położonej w Kroczenie gm. Korczyna.

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33929642
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Sienkiewicza 12
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Krośnie w Wydziale I Cywilnym pod sygn. akt I Ns 699/18 toczy się postępowanie z wniosku Czesława Mercik o zasiedzenie nieruchomości położonej w Kroczenie gmina Korczyna, stanowiącej działkę nr 2655/2 o pow. 0,38 ha, objętej Lwh 15 gm. kat. Krosinko Ważne, w którym prawo własności wpisano na rzecz Józefy Gonet w 1/2 części i Heleny z Wojnarów Gonetowej w 1/2 części; Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności spadkobierców Józefy Gonet i Heleny z Wojnarów Gonetowej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili swe prawa w Sądzie, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie prawa własności tej nieruchomości na rzecz nieżyjącej Janiny Mercik, c. Wojciecha i Anny, ostatnio zamieszkałej w Korczynie przy ul. Akacjowej 109, o ile zostanie to udowodnione.
33929642
drukuj ogłoszenie