Ogłoszenie

Starosta Przysuski informuje o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków.

mazowieckie, Przysucha

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33929871
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-400 Przysucha
Ulica
Al. Jana Pawła II 10
Osoba kontaktowa
STAROSTWO POWIATOWE W PRZYSUSZE

SzczegółyZAWIADOMIENIE
Starosta Przysuski działając na podstawie art. 24a ust. 4, 5, 6, 7 ustawy z dnia
17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2019 poz. 725) informuje, że zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo - kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów:
Bolęcin, Borkowice, Bryzgów, Jabłonica Niska, Kochanów, Ninków, Politów, Radestów, Rudno, Rusinów, Ruszkowice, Rzuców, Smagów, Wola Kuraszowa, Wymysłów, Zdunków, gmina Borkowice, powiat przysuski, woj. mazowieckie.
Antoniów, Bieliny, Brzezinki, Gałki, Gielniów, Goździków, Budy Huta, Jastrząb, Kotfin, Marysin, Mechlin, Rozwady, Snarki, Sołtysy, Stoczki, Wywóz, Zielonka, Zygmuntów, Stużno Kolonia, Mroczków Ślepy, gmina Gielniów, powiat przysuski, woj. mazowieckie.
Borowa Wola, Brzeski, Drążno, Głuszyna, Kadź, Klwowska Wola, Klwów, Kłudno, Kolonia Ulów, Ligęzów, Nowy Świat, Podczasza Wola, Przystałowice Duże, Przystałowice Kolonia, Sady Kolonia, Sulgostów, Ulów, gmina Klwów, powiat przysuski, woj. mazowieckie.
Badulki, Ceteń, Dąbrowa, Janówek, Kamienna Wola, Kłonna, Lipiny, Łęgonice Małe, Myślakowice, Myślakowice Kolonia, Odrzywół, Kolonia Ossa, Ossa, Różanna, Stanisławów, Wysokin, Jelonek gmina Odrzywół, powiat przysuski, woj. mazowieckie.
Bąków, Bąków Kolonia, Brogowa, Gałki, Grabowa, Karczówka, Klonowa, Krzesławice, Rusinów, Nieznamierowice, Przystałowice Małe, Władysławów, Wola Gałecka, Zychorzyn, gmina Rusinów, powiat przysuski, woj. mazowieckie.
Czynności techniczne wykonuje firma: ABM Group Sp. z o. o., Al. Solidarności 75 lok. 9, 00 - 090 Warszawa
Wyłożenie projektu operatu odbędzie się w dniach od 22 lipca do 09 sierpnia 2019 r. w godzinach 9.00 - 14.00 w lokalu Starostwa Powiatowego w Przysusze przy Al. Jana Pawła II 10 pokój nr 19 (sala konferencyjna).
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w projekcie operatu opisowo - kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
Strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami potwierdzającymi prawo do nieruchomości, dokumentami tożsamości oraz innymi mogącymi mieć znaczenie w sprawie.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do kontynuowania postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 7, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów
i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.
STAROSTA PRZYSUSKI
33929871
drukuj ogłoszenie