Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rybniku zawiadamia o terminie rozprawy dnia 21 sierpnia 2019 r. o godzinie 09:00.

śląskie, Rybnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33929840
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
44-200 Rybnik
Ulica
Pl. kopernika 2
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RYBNIKU III WYDZIAŁ KARNY

SzczegółySąd Rejonowy w Rybniku Wydział III Karny zawiadamia pokrzywdzonych, że w dniu 21 sierpnia 2019 r. o godz. 9.00 - w sali nr 31 Sądu Rejonowego w Rybniku, pl. Kopernika 2, odbędzie się rozprawa w sprawie o sygn. akt III K 2425/18 (postępowanie przygotowawcze sygn. akt PR 2 Ds 174.2018 Prokuratury Rejonowej w Rybniku) o czyny z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 12 kk - przeciwko oskarżonej Iwonie T. Nadto poucza się, że pokrzywdzony (a po jego śmierci osoba najbliższa jako następca prawny) może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 53 i 54 kpk). Pokrzywdzony jako oskarżyciel posiłkowy ma prawo składać wnioski dowodowe, być obecnym na całej rozprawie, zadawać pytania przesłuchiwanym osobom oraz złożyć apelację od wyroku. Z kolei oskarżony do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego, a sąd może taki wniosek uwzględnić, gdy nie sprzeciwią się temu prokurator i pokrzywdzeni należycie powiadomieni o terminie rozprawy i możliwości zgłoszenia przez oskarżonego takiego wniosku (art. 387 kpk).
33929840
drukuj ogłoszenie