Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Woli w Warszawie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Mancewiczu.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33929847
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-473 Warszawa
Ulica
Kocjana 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-WOLI I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie, w Wydziale I Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns 1470/15 toczy się postępowanie z wniosku Banku Handlowego w Warszawie S.A. w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Mancewiczu, synu Tadeusza i Heleny, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Radiowej 21A m. 2, zmarłego w dniu 4 września 2011 r. w Warszawie. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili prawa do nabycia spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33929847
drukuj ogłoszenie