Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 1286/18 z wniosku Ireneny Lorens o stwierdzenie, że Irena Lorens nabyła w drodze zasiedzenia własność nieruchomości zabudowanej

łódzkie, Piotrków tryb.

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33929962
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Tryb. I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 1286/18 z wniosku Ireny Lorens o stwierdzenie, że Irena Lorens nabyła w drodze zasiedzenia własność nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Wola Moszczenicka, gmina Moszczenica, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 634 o powierzchni 0,0246 ha;
dla której to nieruchomości w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. nie ma urządzonej księgi wieczystej.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia, zgłosili swoje prawa i wykazali je, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
33929962
drukuj ogłoszenie