Ogłoszenie

Sąd rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zawiadamia, że w sprawie z wniosku Starosty Łódzkiego Wschodniego z udziałem Gminy Tuszyn toczy się postęowanie pod sygn. akt I Ns 415/19 o którym Sąd zawiadamia

łódzkie, Piotrków tryb.

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33929967
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zawiadamia, że w sprawie z wniosku Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Łódzkiego Wschodniego z udziałem Gminy Tuszyn o nabycie przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości stanowiących działki - drogi lokalne oznaczone w ewidencji odpowiednio nr.: 246 o pow. 0,07 ha, 247 o pow. 0,44 ha; 251 o pow. 0,20 ha; 252 o pow. 0,23 ha; 253 o pow. 0,32 ha; 254 o pow. 0,41 ha; 256 o pow. 0,98 ha; 259/1 o pow. 0,33 ha; 261 o pow. 0,20 ha; 262 o pow. 0,13 ha, 263 o pow. 0,56 ha; 266 o pow. 0,18 ha; 267 o pow. 0,20 ha; 268 o pow. 0,53 ha; 269 o pow. 0,92 ha; 273 o pow. 0,10 ha; 274 o pow. 0,27 ha; 275 o pow. 0,06 ha; 276 o pow. 0, 15 ha; 277 o pow. 0,20 ha; 278 o pow. 0,21 ha; 283 o pow. 0,10 ha; a także działek niestanowiących dróg o nr.: 249 o pow. 0,07 ha, 257/1 o pow. 0,26 ha; 264 o pow. 0,02 ha; 272 o pow. 0,10 ha; 279 o pow. 0,07 ha; 280 o pow. 0,14 ha oraz 281 o pow. 0,42 ha, wszystkich położonych w obrębie 17 Wodzin Prywatny, w gminie Tuszyn - obszar wiejski, w powiecie łódzkim wschodnim, w woj. łódzkim, dla których nie są prowadzone KW, toczy się postępowanie pod sygn. akt I Ns 415/19, o którym Sąd zawiadamia i jednocześnie wzywa do udziału w charakterze uczestników potencjalnych zainteresowanych, którzy mogą zgłosić udział w sprawie i wykazać swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości, w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci przy rozpoznawaniu sprawy.
33929967
drukuj ogłoszenie