Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Pułwacha I Wydział Cywilny toczy się sprawa z wniosku Genowefy Wiejak o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie działki gruntu położonej w Końskowoli

lubelskie, Puławy

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33930132
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Puławach I Wydział Cywilny toczy się sprawa z wniosku Genowefy Wiejak o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie - działki gruntu położonej w Końskowoli oznaczonej w ewidencji gruntów nr 264 o powierzchni 0,0096 ha. Wzywa się następców prawnych pierwotnych właścicieli ww. nieruchomości oraz wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swoje prawa do nieruchomości. Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi, albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie prawa własności ww. nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33930132
drukuj ogłoszenie