Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym Lublin - Wschod w Lublinie z siedzibą w Świdniku w sprawie I Ns 624/18 toczy się psotępowanie z wniosku Syndyka Masy Upadłości Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie własności nieruchomości położonych w Milejowie

lubelskie, Milejów

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33930235
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w sprawie I Ns 624/18 toczy się postępowanie z wniosku Syndyka Masy Upadłości Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Milejowie w upadłości o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie własności nieruchomości położonych w Milejowie Osada, gmina Milejów, powiat łęczyński, składającej się z działki oznaczonej ewidencyjnie nr 349 o powierzchni 0,02 ha oraz nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 350 o pow. 0,09 ha, dla której w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku nie ma założonej księgi wieczystej ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby zgłosiły się do tutejszego Sądu w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazały swoje prawo do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi jej zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
33930235
drukuj ogłoszenie