Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny ogłasza, że przed tutejszym Sądem pod sygn. akt I Ns 492/18 toczy się postęowanie z wniosku Danuty Pasternak - Marlickiej o stwierdzenie nabycia spadku po Sławomirze Marku Marciniaku

łódzkie, Kutno

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33930244
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W KUTNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny ogłasza, że przed tutejszym Sądem pod sygnaturą I Ns 492/18 toczy się postępowanie z wniosku Danuty Pasternak-Marlickiej o stwierdzenie nabycia spadku po Sławomirze Marku Marciniaku, ur. 24.01.1963 r., zmarłym 28.04.2017 r. w Kutnie, synu Mieczysława i Krystyny z domu Kucharskiej. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33930244
drukuj ogłoszenie